Research Training Courses 2014

Courses marked with a green symbol ( ) has an open application form or is a seminar serie that not requires an application.

Compulsory courses

TitleDates
A Laboratory Animal ScienceWeek 20-22, date for exam: 2nd of June
B Laboratory Animal ScienceWeek 20-21, date for exam: 2nd of June
Försöksdjursvetenskap för utförande av djurförsök - smågnagare och hardjurKontinuerlig antagning
Introduction to BiostatisticsWeek 41-43
Introduction to BiostatisticsWeek 5-7
Introduction to Doctoral StudiesWeb-based, can be accessed anytime
Introduction to Scientific ResearchWeek 3+4, 9+10+11
Introduction to Scientific ResearchWeek 33+34, 37+38+39
Introduction to Scientific ResearchWeeks 42+43+44, 47+48
Introduktion till biostatistikVecka 41-43
Introduktion till biostatistikVecka 5-7
Introduktion till vetenskaplig forskningVecka 3+4, 9+10+11
Introduktion till vetenskaplig forskningVecka 33+34, 37+38+39
Introduktion till vetenskaplig forskningVecka 42+43+44, 47+48
Laboratory Animal Science for Researchers - Rodents and LagomorphsContinuous admission
Research Ethics and Philosophy of Science (1,5 credit)Week 14, Monday to Thursday
Research Ethics and Philosophy of Science (1,5 credit)Week 37, Monday to Thursday
Research Ethics for Science and Technology, 2 credit (Autumn semester)Se beskrivning
Research Ethics for Science and Technology, 2 credit (Autumn semester)Se beskrivning
Research Ethics for Science and Technology, 2 credit (Autumn semester)See description
Research Ethics for Science and Technology, 2 credit (Autumn semester)See description
Research Ethics for Science and Technology, 2 credit (nr 1 Spring semester)Se beskrivning
Research Ethics for Science and Technology, 2 credit (nr 2 Spring semester)See description
Scientific PresentationWeek 49

Seminar series

TitleDates
Frontiers in Biomaterials and Regenerative MedicineThursdays at 11 am if not otherwise stated
Research Seminars, Department of Medical SciencesEvery Tuesday at 12.00
Rudbeck seminars 2014. Tumour Biology, Genetics and Molecular BiologyThursdays at 1 pm if not otherwise stated
SciLifeLab The Svedberg Seminar series at BMCMondays 15.15

Other courses

TitleDates
A Laboratory Animal ScienceWeek 45-47, date for exam:November 21st
Advanced Electron Microscopy CourseWeek 9 and 11, starts 2014-02-24
Advanced Molecular Technology and Instrumentation for Proteome Analyses2014-08-25 to 2014-09-05
An introduction to R - applications to pharmacometricsMarch 17-21
Avancerad elektronmikroskopi Vecka 9 och 11, start 2014-02-24
Avancerade molekylär och instrumentell teknologi för proteomanalyser2014-08-25 till 2014-09-05
B Laboratory Animal ScienceWeek 45-47, date for exam: November 21st
Biostatistics with special emphasis on clinical trialsThe course can be started any time during the semester, but only during the normal spring and autumn term times
Datainsamling inom kvantitativa och kvalitativa forskningsstudier, forskarutbildningskurs 7,5 ECTS37-45, Onsdagar kl 9.15-12
Farmakokinetiska-Farmakodynamiska modellering inom onkologi29 September - 3 October, 2014
Forskningsetik för samhällsvetare, 4 hpV.8-13, tisdag och fredag kl. 10-12 (den 25/3 kl.10-15)
Global Nutrition20 Jan 2014 to 7 March 2014
Grundläggande medicinsk statistik med inriktning mot kliniska prövningar (uppdragsutbildning)Kursen kan startas när som helst under terminen
Human Cell Culture. Methods and ApplicationsMay 12 - May 16, 2014
Hälsoekonomi och cancerprevention18/3-21/3
In vivo molecular imaging in biomedical researchV36-v43
Introduction to geneticsOct-Nov ()
Kvantitativa och kvalitativa forskningsstrategierVecka 3 - 11, onsdagar kl. 9.15 - 12.00
Laboratory Animal Science for Researcher – Fish Continuous admission
Medical epidemiologyWeek 43; 20-24 October 2014
Methods for Cell Analysis22-26 sept heltid, 6-31 okt deltid
Molecular epidemiologyMarch 3-14 (2 weeks)
Odling av celler från människa. Metoder och tillämpningar140512 - 140516
Personalities in animals and humans – The importance of studying individual differencesTo be announced
Pharmacokinetic-Pharmacodynamic modeling in Oncology29 September - 3 October, 2014
Preclinical PET/SPECT/CT imaging in practiceV46
Regulativa RNAs i utveckling, hälsa och evolution2014-09-22-2014-09-26
Research Ethics (B) for Natural Science, 1 credit (nr 1 Spring Semester)Kursen samläses i lämpliga delar med kursen Research Ethics for Science and Technology
Research Ethics (B) for Natural Science, 1 credit (nr 2 Spring Semester)The course is coordinated in appropriate parts of the course Research Ethics for Science and Technology
Swedish Legislation, Ethics and Animal Use, (web-based)Continuous admission
Visualisera din vetenskap21/10, 23/10, 28/10, 4/11, 18/11, 1/12, 18/12
Visualisera din vetenskap22/10, 24/10, 28/10, 4/11, 18/11, 1/12, 18/12
Visualisera din vetenskap27/10, 29/10, 31/10, 5/11, 19/11, 2/12, 18/12
Visualize your Science21/10, 23/10, 28/10, 4/11, 18/11, 1/12, 18/12
Visualize your Science22/10, 24/10, 28/10, 4/11, 18/11, 1/12, 18/12
Visualize your Science27/10, 29/10, 31/10, 5/11, 19/11, 2/12, 18/12
Vård, egenvård och psykologisk behandling med hjälp av internet och mobila mediaVecka 46-03