Stödfunktioner

Kansliet för medicin och farmaci

Kansliet för medicin och farmaci tillhandahåller administrativt stöd till anställda, doktorander och studerande inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Kansliets lokaler finns på S:t Olofsgatan 10B och har postadress: Box 256, 751 05 Uppsala.

Studentservice, farmaci, medicin och vård

Studenter på utbildningar inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci kan få hjälp av studievägledare hos Studentservice på Biomedicinskt centrum (BMC), A4 plan 1. Verksamheten omfattar studievägledning inom områdena farmaci, medicin och vård.

Läs mer om Studentservice, farmaci, medicin och vård

MedfarmDoIT

Ta chansen att kombinera pedagogiska idéer med MedfarmDoITs teknik. Enheten som finns på Biomedicinskt centrum (BMC), D3 plan 5, hjälper alla inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci utan kostnad med att stärka undervisningen med pedagogiska IT-verktyg.

Läs mer om MedfarmDoIT