Institutioner

Inom vetenskapsområdet finns tre institutioner vid farmaceutiska fakulteten och nio institutioner vid medicinska fakulteten.

Farmaceutiska fakulteten

Medicinska fakulteten

Institutionerna och centrumbildningarna kopplade till vetenskapsområdet redovisar sin forskning i en årsrapport för respektive institution.