Välkommen till vårt vetenskapsområde

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci utbildar framtidens läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och apotekare och mängder av andra yrkesgrupper inom medicin och farmaci. Här ryms såväl spjutspetsforskning som grundforskning inom angelägna områden.

Ett tätt samarbete mellan forskargrupper, industri och institutioner är en nyckelfaktor för de goda resultaten. Kontakter med andra universitet och högskolor, landsting, kommuner och näringsliv är självklara delar av verksamheten. Det nära samarbetet med Akademiska sjukhuset i Uppsala är också en stark konkurrensfördel.

Vi är mycket stolta över våra internationella kontakter och utbyten som sker på alla nivåer inom vetenskapsområdet. Vi är väl rustade för att rekrytera morgondagens frontlinjeforskare.

Vetenskapsområdet i siffror

 • 2 fakulteter: den medicinska och den farmaceutiska
 • 12 institutioner
 • 13 centrumbildningar och forum
 • 1,8 miljarder kronor i omsättning
 • 23 utbildningsprogram
  • varav 9 på grundnivå
  • varav 14 på avancerad nivå
  • varav 10 ger yrkesexamen
 • 224 fristående kurser på grund- och avancerad nivå
 • 1 526 anställda, varav ca 50 procent är lärare och/eller forskare
 • 156 professorer, varav ca 25 procent är kvinnor
 • 6 471 studenter
 • 800 forskarstuderande
 • 126 doktorsexamina

(Siffrorna är från 2013)