För anställda


Förtroende kräver mer än riktlinjer

Läs mer om det forskningsetiska systemet

Debatt Det forskningsetiska systemet riskerar att utvecklas till ett institutionaliserat misstroende som hotar forskarnas moraliska kompetens och integritet, menar forskare vid Centrum för forsknings- & bioetik (CRB).

Läs mer


Uppsala lyfter världstuberkulosdagen

Aktuellt I anslutning till världstuberkulosdagen arrangerar Uppsala universitet ett öppet seminarium med Lucica Ditiu, generalsekreterare i Stop TB Partnership. Välkommen till BMC fredag 28 mars, kl. 10.15.

Läs mer

Sök anslag från Vårdalstiftelsen

Medel Just nu utlyser Vårdalstiftelsen anslag till forskning som belyser värdebaserad vård av äldre och personer med kronisk sjukdom inklusive allergi. Välkommen med din ansökan senast 29 april 2014.

Läs mer


Sök anslag för forskning om afasi

Läs mer om utlysningen

Anslag Nu kan du, forskare vid Uppsala universitet söka medel för forskning ang. afasi i anledning av hjärntrombos och hjärnblödning ur Morins donation. Välkommen med din ansökan senast 15 maj 2014.

Läs mer


Alla nyheter för anställda