Course information is not available in English, showing Swedish course information.

Vård, egenvård och psykologisk behandling med hjälp av internet och mobila media

 
29
2014
Subject course
Spår
20
2014-10-13
Swedish
Annika Lindahl Norberg
Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap
BMC, Husargatan 3
75122 UPPSALA
Vecka 46-03
BMC
10 veckor, en till två halvdagar undervisning per vecka
 

Kursen vänder sig till studerande inom t.ex. ämnesområdena folkhälsa, medicin, psykologi, socialt arbete och vårdvetenskap.

Syfte
Att ge en översikt av: hur internet och mobila media kan användas vid vård och psykologisk behandling inom hälso- och sjukvård; evidensläget för denna typ av vård och behandling; viktiga faktorer vid denna typ av vård och behandling; etiska och juridiska frågor som denna typ av vård och behandling väcker samt ge en praktisk erfarenhet av hur det är att arbeta med denna typ av vård och behandling. Undervisningen belyses med praktiska exempel från U-CARE.

Språk
Kursen planeras att ges på svenska men ges på engelska vid behov.

Mål
Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

 • Förstå samt redogöra för hur internet och mobila media kan användas i vård och psykologisk behandling

 • Förstå samt redogöra för de etiska och juridiska frågeställningar som denna typ av vård och behandling kan ge upphov till

 • Redogöra för evidensläget för denna typ av vård och behandling och vilka faktorer som är viktiga för effektiv vård och behandling

 • Kritiskt diskutera skillnader och likheter i arbetet vid denna typ av vård och behandling och sedvanlig vård och behandling

 • Förstå samt redogöra för hur denna typ av vård och behandling skall utvärderas
 • Undervisningen kommer att ske i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.
  Varje kursdeltagare förväntas läsa anvisad litteratur före aktuella undervisningstillfällen.

  För godkänt resultat av genomgången kurs krävs aktivt deltagande vid föreläsningar, seminarier och gruppövningar samt godkända examinationsuppgifter och/eller tentamina.

 • Gard G, Melander-Wikman A, ed. 2012. E-hälsa: innovationer, metoder, interventioner och perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

 • Hedman E, Carlbring P, Ljótsson B, Andersson G. 2014. Internetbaserad psykologisk behandling: evidens, indikation och praktiskt genomförande. Stockholm: Natur & Kultur.

 • Artiklar och litteratur tillkommer enligt lärares anvisningar

  · Docent Annika Lindahl Norberg, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
  · Fil dr Helena Grönqvist, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
  · Fil dr Erik Olsson, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
  · Docent Anita Melander-Wikman, Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap
  · Fil dr Åsa Cajander, Institutionen för informationsteknologi
  · Fil dr Brjánn Ljótsson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap
  · Med dr Fredrik Holländare, Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin
  · Doktorand Sven Alfonsson, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Kursledare
  Annika Lindahl Norberg,
  Annika.Lindahl.Norberg@pubcare.uu.se,
  +46(0)18-471 66 26

  Helena Grönqvist
  helena.gronqvist@pubcare.uu.se
  + 46(0)18-471 35 08

  Kursadministratör
  Calle Martinsson,
  calle.martinsson@pubcare.uu.se,
  +46(0)18-471 66 84

  Show all courses 2014 »