Välkommen till medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet bedriver utbildning och forskning inom medicin och vård.

Vid fakulteten utbildas barnmorskor, biomedicinare, biomedicinska analytiker, logopeder, läkare, röntgensjuksköterskor, sjukgymnaster och sjuksköterskor. Vi erbjuder också masterprogram i biomedicin, folkhälsa, forensisk vetenskap, infektionsbiologi, internationell hälsa, medicinsk nuklidteknik och molekylär medicin. Läs mer om våra utbildningar.

Forskning bedrivs på fakulteten inom 9 institutioner – folkhälso- och vårdvetenskap, genetik och patologi, kirurgiska vetenskaper, kvinnors och barns hälsa, medicinsk biokemi och mikrobiologi, medicinsk cellbiologi, medicinska vetenskaper, neurovetenskap samt onkologi, radiologi och klinisk immunologi. Läs om vår forskning.

Adresser
ALF-information
Kort historik och persongalleri