Utbildning på grund/avancerad nivå

Program och kurser

Här läser du mer om de 18 utbildningsprogram, 9 masterprogram och drygt 200 fristående kurser du kan välja mellan vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Läs mer om program och kurser

Självständiga arbeten

Här läser du mer om och tar del av de självständiga arbeten du kan utföra som studerande vid program och fristående kurser inom medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Databas för självständiga arbeten