Kansliet för medicin och farmaci

Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B
Postadress: Box 256, 751 05 Uppsala
Telefax: 018–471 18 58
Telefon, vx: 018–471 00 00

Kansliet består av tre enheter, personal på S:t Olofsgatan, MedfarmDoIT och Studentservice på BMC.

Personal på S:t Olofsgatan

Tony Hansson

kanslichef
Telefon
018–471 18 59
E-post
tony.hansson@uadm.uu.se

MedfarmDoIT

Anna-Carin Lundqvist

enhetschef
Telefon
018–471 50 25
Mobil
070–167 97 18
E-post
anna.carin.lundqvist@medfarm.uu.se

Theres Aukes

programmerare

Louise Engström

systemadministratör

Martin Grydén

systemutvecklare
Telefon
018–471 50 14
E-post
martin.gryden@medfarm.uu.se

Anna Hartman

pedagogisk utvecklare

Linda Hjelmstedt

systemadministratör
Telefon
018–471 50 17
E-post
linda.hjelmstedt@medfarm.uu.se

Marcus Holmqvist

multimediaproducent
Telefon
018–471 50 59
Mobil
072–999 93 54
E-post
marcus.holmqvist@medfarm.uu.se

Elisabeth Persson

pedagogisk konsult
Mobil
070–697 52 44
E-post
elisabeth.persson@uadm.uu.se

Ida Renström

multimediaproducent
Telefon
018–471 50 18
Mobil
073–537 62 00
E-post
ida.renstrom@medfarm.uu.se

Ahsan Shahzad

programmerare
Telefon
018–471 50 27
E-post
ahsan.shahzad@medfarm.uu.se

Joakim Svartheden

pedagogisk utvecklare
Telefon
018–471 50 68
Mobil
072–999 92 77
E-post
joakim.svartheden@uadm.uu.se

Studentservice på BMC

Anna-Carin Lundqvist

enhetschef
Telefon
018–471 50 25
Mobil
070–167 97 18

Anna-Lena Blom

studievägledare
Telefon
018–471 50 75
E-post
vardstudievagledning@uadm.uu.se

Annika Bokström

studievägledare
Telefon
018–471 50 76
E-post
farmstudievagledning@uadm.uu.se

Carina Carlsson

studievägledare
Telefon
018–471 36 82
Mobil
070–167 98 44
E-post
medmaster@uadm.uu.se

Christina Ceder

studievägledare
Telefon
018–471 44 36
E-post
pharmacy-ex@uadm.uu.se

Ruta Dahllöf

studievägledare
Telefon
018–471 43 27
E-post
ruta.dahllof@uadm.uu.se

Helena Ekbrink

studievägledare
Telefon
018–471 46 75
E-post
medstudievagledning@uadm.uu.se

Helena Granbom

programadministratör
Telefon
018–471 50 88
E-post
helena.granbom@uadm.uu.se

Elena Johansson

programadministratör
Telefon
018–471 75 72
E-post
elena.johansson@uadm.uu.se

Lisa Klein

programadministratör
Telefon
018–471 50 85
E-post
lisa.klein@uadm.uu.se

Daniel Nyberg

programadministratör
Telefon
018–471 38 52
E-post
daniel.nyberg@uadm.uu.se

Henrik Ring

studie- och karriärvägledare
Telefon
018–471 46 15

Ina Stuhlmann

studievägledare

Lina Thorvaldson

studievägledare
Telefon
018–471 42 16
Mobil
072–999 92 30
E-post
lina.thorvaldson@uadm.uu.se