3D-printning och bioprintning inom livsvetenskaperna

 
Kursnr
23
År
2018
Typ
Metodkurs
Max antal deltagare
15
Sista ansökningsdag
2018-09-15
Språk
Engelska
Kursansvarig
Johan Kreuger
Institution
Inst för Medicinsk cellbiologi
Besöksadress
BMC, B3:2
Postadress
Husargatan 3, Box 571
Datum
Vecka 42-50
Lokal
BMC
Kurslängd
10 veckor 33%; kvällstid
 

Beskrivning

Kursen introducerar de möjligheter som 3D-printning och bioprintning erbjuder forskare och innovatörer inom medicin, biologi och biokemi. Kursen inleds med föreläsningar om 3D-printning och bioprintning. Därefter följer undervisning i 3D-modellering och praktisk 3D-printning med tillhörande projektarbete under handledning. Projektarbetet syftar till att konkretisera en egen idé kopplad till en forskningstillämpning inom medicin, biologi eller biokemi. Arbetsprocessen samt projektresultat dokumenteras genom en reflekterande rapport.

Inlärningsmål

Kursens övergripande mål är att ge grundläggande kunskaper om 3D-printning och bioprintning, samt god kännedom om därtill relaterade praktiska tillämpningar inom medicin, biologi, och biokemi. Efter kursen skall studenten kunna:

- förklara principerna för stereolitografi (SLA) och fused deposition modeling (FDM)
- förklara principerna för bioprintning
- redogöra för olika användningsområden av 3D-printning och bioprintning inom livsvetenskaperna
- redogöra för processen att gå från idé till ett färdigt 3D-printat objekt
- formulera en projektbeskrivning för ett eget mindre 3D-printningsprojekt, samt planera och genomföra detta
- skapa en enkel 3D-modell med hjälp av 3D-CAD
- utföra 3D-printning av egen 3D-modell
- kritiskt värdera och analysera objekt skapade genom 3D-printning för användning inom livsvetenskaperna

Innehåll

Undervisningen består av föreläsningar, teoretiska uppgifter, samt workshops och praktiska projektuppgifter under handledning. Kursen ges på engelska.

Undervisning

För att vara behörig till kursen så behöver du vara antagen till utbildning på forskarnivå. Vid fler sökande än platser, sker urval på basis av datum för ansökan till kursen.

Examination

Examination sker genom följande obligatoriska moment: individuella inlämningsuppgifter i form av 3D-printade objekt, muntliga presentationer med tillhörande diskussioner, samt avslutande individuell reflekterande rapport som beskriver kopplingen mellan teori, metod och resultat.

Litteratur

Gibson, I.; Rosen, D.; Stucker, B.
Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing
New York, Springer Science+Business Media, 2015
Obligatorisk (finns tillgänglig via universitetsbiblioteket)

Kompendium
Institutionen för medicinsk cellbiologi
Obligatorisk

Lärare

Johan Kreuger, Rodrigo Hernández Vera och expertföreläsare från akademin och industrin.

Kontakt

Rodrigo Hernández Vera
rodrigo.hernandez@mcb.uu.se

Visa alla kurser 2018 »