Course information is not available in English, showing Swedish course information.

Forskningsetik

 
33
2018
Compulsory
Spår
4
2018-01-28
Swedish
Stefan Eriksson
Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap
Husargatan 3
752 37 Uppsala
V12, 19-23/3
BMC
1 v
Kursrapport
 
Kursplan
 
 

Förtur ges till registrerad ST-doktorand vid NatiOn. Några platser till kursen kan sökas av andra doktorander vid medicinsk eller farmaceutisk fakulteten vid Uppsala universitet. Kursen motsvarar det obligatoriska kursinnehållet i etik för doktorander vid de medicinska–farmaceutiska fakulteterna i Uppsala.
Kursen ges v 12.

Kursen ämnar ge studenter kunskaper om generella forskningsetiska problemställningar. Den syftar även till att förbättra studenternas förmåga att mobilisera ett ansvar när forskningsetiska problem uppträder. Kursen innehåller grundläggande seminarier som fokuserar på forskningsetik, forskningens reglering, oredlighet i forskning, samt publiceringsetiska frågor.

Det är en introducerande kurs för doktorander som inkluderar seminariediskussioner, läsandet av en grundläggande text samt en individuell och en gruppuppgift. Kursen motsvarar det obligatoriska kursinnehållet i etik för doktorander vid de medicinska–farmaceutiska fakulteterna i Uppsala.

Kursen ges genom seminarier och föreläsningar, ett individuellt och ett grupparbete samt redovisning av detta, under sammantaget en vecka.

Examinationen består av att utföra och redovisa en individuell och en gruppuppgift.
Betygsgrader: Godkänd/icke godkänd.

Kurshäfte är “God forskningssed” (eller “Good Research Practice”), publicerad av Vetenskapsrådet. Det kan hämtas fritt på nätet här:
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ (Svenskspråkig version)
https://publikationer.vr.se/en/product/good-research-practice/ (Engelskspråkig version)
Totalt antal sidor: 130

Stefan Eriksson, Centrum för forsknings- och bioetik, Uppsala universitet

Kursadministratör: Renée Sundbom, renee.sundbom@pubcare.uu.se

Show all courses 2018 »