Biobanksprov i medicinsk forskning, 1,5 hp


Course number22
Year2023
TypeSubjectcourse
Track-
Max participants35
Application deadline2023-11-01
LanguageSv
Course leaderLinda Paavilainen
DepartmentUppsala Biobank
Visiting addressDag Hammarsköldsväg 38
Post address75185 Uppsala
Datesweek 47 (20-24 of Nov)
LocationFöreläsningssalar, Akademiska sjukhuset
Course length1 week
Course report 
Course plan 

 

Description

The course is given in Swedish. Kursen ges på svenska och riktar sig framförallt till doktorander och annan personal inom medicinsk eller farmaceutisk forskning (eller motsvarande) som arbetar eller ska arbeta med humana prover. Förtur ges till doktorander. Kursen består av föreläsningar samt en gruppuppgift.
Om antalet anmälningar överstiger antalet platser så rangordnas deltagarna efter ansökningsdatum. En väntelista upprättas om kursen blir fullsatt.

Learning outcomes

Learning Outcomes:

Kursen ämnar ge deltagarna kunskaper om:
• Lagar och regler gällande forskning på humana prov
• Hur man går tillväga för att ansökan om tillgång till biobanksprov för forskning
• Olika typer av provsamlingar
• Sjukvårdsintegrerad biobanksservice
• Nya analysteknikers möjligheter och begränsningar

Contents

Contents:

Kursen består av föreläsningar samt ett grupparbete som redovisas muntligt. Föreläsningarna omfattar lagar och regelverk (bl.a. biobankslagen, etikprövningslagen och GDPR), nya teknikers möjligheter och begränsningar, prospektiv biobankning, forskningsprojekt som använder biobanksprov, sjukvårdsintegrerad biobanksservice mm.

Instructions

Examination

Examination:

Obligatorisk närvaro samt redovisning av grupparbete.

Literature

Teaching staff

Teaching staff:

Inbjudna föreläsare samt kursledaren Linda Paavilainen

More information

Contact:

For more information, please contact

Linda Paavilainen
E-mail: linda.paavilainen@uppsalabiobank.uu.se
Phone number: 018-6116321

Show all courses 2023 »