Documents » Årsrapporter för institutionernas forskning

Institutionerna och centrumbildningarna vid vetenskapsområdet redovisar sin forskningsverksamhet i en årsrapport för respektive institution/centrumbildning.

Centrum för klinisk forskning – D-län (CKFD) 2013
Centrum för klinisk forskning – D-län (CKFD) 2014
Centrum för klinisk forskning – D-län (CKFD) 2016
Centrum för klinisk forskning – Dalarna (CKF-Dalarna) 2013
Centrum för klinisk forskning – Dalarna (CKF-Dalarna) 2014
Centrum för klinisk forskning – Dalarna (CKF-Dalarna) 2015
Centrum för klinisk forskning – Gävleborg (CKF-Gävle) 2015
Farmaceutisk biovetenskap 2013
Farmaceutisk biovetenskap 2014
Farmaceutisk biovetenskap 2015
Farmaceutisk biovetenskap 2016
Farmaci 2012
Farmaci 2014
Farmaci 2015
Folkhälso- och vårdvetenskap 2013
Folkhälso- och vårdvetenskap 2014
Folkhälso- och vårdvetenskap 2015
Immunologi, genetik och patologi 2013
Immunologi, genetik och patologi 2014
Immunologi, genetik och patologi 2015
Immunologi, genetik och patologi 2016
Kirurgiska vetenskaper 2013
Kirurgiska vetenskaper 2014
Kirurgiska vetenskaper 2015
Kirurgiska vetenskaper 2016
Kvinnors och barns hälsa 2012
Kvinnors och barns hälsa 2014
Kvinnors och barns hälsa 2015
Kvinnors och barns hälsa 2016
Läkemedelskemi 2012
Läkemedelskemi 2013
Läkemedelskemi 2014
Läkemedelskemi 2015
Läkemedelskemi 2016
Medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) 2012
Medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) 2013
Medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) 2014
Medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) 2015
Medicinsk cellbiologi 2013
Medicinsk cellbiologi 2014
Medicinsk cellbiologi 2015
Medicinsk cellbiologi 2016
Medicinska vetenskaper 2013
Medicinska vetenskaper 2014
Medicinska vetenskaper 2015
Medicinska vetenskaper 2016
Neurovetenskap 2012
Neurovetenskap 2014
Neurovetenskap 2015
Neurovetenskap 2016
Radiologi, onkologi och strålningsvetenskap (ROS) 2012

Login to view all folders and documents »