Course information is not available in English, showing Swedish course information.

Hälsoekonomi och cancerprevention, 1,5 hp


Course number41
Year2022
TypeSubjectcourse
TrackCancer,
Max participants5
Application deadline2022-01-21
LanguageSv
Course leaderMarika Nestor
DepartmentInstitutionen för Immunologi, Genetik och Patologi
Visiting addressRudbecklaboratoriet
Post address751 85 Uppsala
Dates7/2-11/2
LocationDigitalt via Zoom, samt ev Rudbecklab
Course length1 vecka
Course report 
Course plan 

 

Description

Kursen ger en översikt över hälsoekonomi och cancerprevention, och riktar sig till forskarstudenter med kliniska eller translationella cancerprojekt. Första delen av kursen behandlar hälsoekonomi, och andra delen av kursen behandlar cancerprevention.

Learning outcomes

Övergripande kunskap och förståelse om hälsoekonomiska begrepp, samt förståelse om primär- sekundär. och tertiär cancerprevention. Studenten ska kunna relatera denna kunskap till sitt eget cancerforskningsprojekt.

Contents

Första delen av kursen behandlar hälsoekonomi; hur används hälsoekonomiska utvärderingar, hälsoekonomiska utvärderingar i praktiken, samt introduktion till hälsoekonomi i ett bredare perspektiv. Andra delen av kursen behandlar cancerprevention, och här kommer primär, sekundär och tertiär cancerprevention att behandlas.

Instructions

Kursen är främst till för studenter inom NatiOn, den nationella forskarskolan för klinisk cancerforskning som ges av UU och KI gemensamt. Ett fåtal platser kan erbjudas till övriga studenter.

Examination

Aktivt deltagande i föreläsningar och seminarier, grupparbeten med redovisning om cancerprevention. All schemalagd undervisning är obligatorisk. Viss frånvaro kan, efter överenskommelse med kursansvarig, kompenseras med en extrauppgift.

Literature

Utdelat material, artiklar och handouts

Teaching staff

Inbjudna experter inom dessa områden

More information

Marika.Nestor@igp.uu.se

Show all courses 2022 »