Biobanksprover i medicinsk forskning (1,5 hp)

 
20
2020
Subject course
Spår
35
2020-10-12
Swedish
Linda Paavilainen
Uppsala Biobank
Dag Hammarsköldsväg 38
75185 Uppsala
Week 48 (23-27 of Nov)
Fåhraeussalen, Rudbeck Laboratory
1 week
 

Due to the current pandemic the course will be arranged in November 2021. Uppsala Biobank will instead arrange online lectures during week 48 2020. The lectures will be held in Swedish. For more information visit our website: https://uppsalabiobank.uu.se/sv/aktuellt/139-kurs-biobanksprover-i-medicinsk-forskning-i-uppsala

Kursen ges på svenska och riktar sig framförallt till doktorander och annan personal inom medicinsk eller farmaceutisk forskning (eller motsvarande) som arbetar eller ska arbeta med humana prover. Förtur ges till doktorander. Kursen består av föreläsningar samt en gruppuppgift. Föreläsningarna ges i Fåhraeussalen på Rudbecklaboratoriet.
Om antalet anmälningar överstiger antalet platser så rangordnas deltagarna efter ansökningsdatum. En väntelista upprättas om kursen blir fullsatt.

Learning Outcomes:

Kursen ämnar ge deltagarna kunskaper om:
• Lagar och regler gällande forskning på humana prov
• Hur man går tillväga för att ansökan om tillgång till biobanksprov för forskning
• Olika typer av provsamlingar
• Sjukvårdsintegrerad biobanksservice
• Nya analysteknikers möjligheter och begränsningar

Contents:

Kursen består av föreläsningar samt ett grupparbete som redovisas muntligt. Föreläsningarna omfattar lagar och regelverk (bl.a. biobankslagen, etikprövningslagen och GDPR), nya teknikers möjligheter och begränsningar, prospektiv biobankning, forskningsprojekt som använder biobanksprov, sjukvårdsintegrerad biobanksservice mm.

Examination:

Obligatorisk närvaro samt redovisning av grupparbete.

Teaching staff:

Inbjudna föreläsare samt kursledaren Linda Paavilainen

Contact:

For more information, please contact

Linda Paavilainen
E-mail: linda.paavilainen@uppsalabiobank.uu.se
Phone number: 018-6116321

Show all courses 2020 »