Försöksdjursvetenskap - Gnagare och hardjur (funktion A)

 
Kursnr
6.31
År
2019
Typ
Ämnesorienterande kurs
Sista ansökningsdag
0000-00-00
Språk
Svenska eller engelska
Kursansvarig
Madeleine Le Grevès
Institution
Neurovetenskap
Datum
Kontinuerlig antagning
Lokal
Web-utbildning
Kurslängd
Web-utbildning
 

Beskrivning

Kursen är obligatorisk för alla forskarstuderande som ska utföra procedurer på försöksdjur eller har ett sådant försök beskrivet i sin avhandling (Funktion A; 2010/63/EU).
Denna webkurs ger dig artspecifik teoretisk kunskap och genomförd kurs är en förutsättning för bli behörig att påbörja din praktiska träning på djur. Innehållet för den praktiska delen av utbildningen är satt till en minimi-nivå av praktisk kompetens, beslutad av styrelsen för Nordiska konsortiet för försöksdjursvetenskap. Den praktiska kunskapen är också artspecifik, vilket betyder att både träning och examinering utförs på den art som du kommer att arbeta med (tex. hamster, inte bara valfri gnagare).
När du blivit godkänd på alla moduler samt praktisk träning får du ett intyg. Detta visar att du är behörig för att börja jobba under handledning.

Inlärningsmål

Denna online-kurs i försöksdjursvetenskap följer svensk lagstiftning och EU gällande utbildning för personer som arbetar med djur i forskning. Se EU Direktivet om försöksdjur på svenska här (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0063&from=EN), särskilt Artikel 23 och 24.

Det övergripande lärandemålen är att deltagaren ska:

• kunna tolka och praktisera svenska lagkrav för användandet av försöksdjur (EU Modul 1)
• ha kunskap om och praktisera principerna för 3R, djurvälfärd och etisk argumentation gällande försöksdjur (EU Modul 2)
• ha kunskap om och praktisera artspecifik biologi och fysiologi för de djur som ingår i kursen (EU Modul 3.1 - EU Modul 3.2 utgör praktiska färdigheter)
• ha kunskap om och praktisera grundläggande principer för stallning, berikning, vård och häsloövervakning av försöksdjur (EU Modul 4)
• ha kunskap om och kunna tolka ett friskt beteende hos djur samt känna igen smärta, ångest och stress; beskriva smärtbedömning och möjligheten att objektivt poängsätta smärta (EU Modul 5)
• ha kunskap om och praktisera de grundläggande principerna för avlivning, skilja mellan slutpunkter, beskriva avlivningsmetoder och hur valet mellan dem avgörs av typen av djur och livsstadium (EU Modul 6.1 - EU Modul 6.2 är praktiska färdigheter)
• ha kunskap om de grundläggande principerna för att utföra procedurer på försöksdjur på ett sätt som orsakar minst stress och skada på djuret. Vara medveten om att procedurer kan påverka djurets fysiologi och därmed forskningsresultaten (EU Modul 7).
• praktisera de grundläggande principerna för att utföra procedurer på försöksdjur på ett sätt som orsakar minst stress och skada på djuret. Vara medveten om samt minimera riskerna vid olika procedurer och kunna tolka tecken på en misslyckad procedur (EU Modul 8).

Kontakt

Staffan Uhlén
staffan.uhlen@neuro.uu.se

Visa alla kurser 2019 »