Anmälan

Avancerad molekylär och instrumentell teknologi för proteomanalyser

 
Kursnr
13
År
2019
Typ
Metodkurs
Max antal deltagare
25
Sista ansökningsdag
2019-06-15
Språk
Engelska
Kursansvarig
Docent Masood Kamali-Moghaddam
Institution
Inst. för immunologi, genetik and Patologi
Besöksadress
Husargatan 3
Postadress
75185 Uppsala
Datum
Preliminärt datum: 2019-08-19 till 2018-08-30
Lokal
BMC och Rudbecklaboratoriet
Kurslängd
12 dagar
 

Beskrivning

Kursen ger en inblick i state-of-the-art molekylär teknik och instrumentering för proteomanalys inom grundforskning och medicinsk forskning. Kursen kommer att genomföras i samarbete med proteomikfaciliteter vid Science for Life Laboratory, Uppsala och kommer genom såväl teoretiska som praktiska moment att förmedla olika etablerade och nya metoder och tekniker relevanta inom grundforskning och diagnostik. Flera affinitets- och icke-affinitetsbaserade metoder för proteinanalyser kommer att omfattas.

Inlärningsmål

Syftet med kursen är att introducera forskare vid vetenskapsområdena för medicin och farmaci, och för teknik och naturvetenskap i Uppsala samt vid andra forsknings- utbildningsinstitutioner för nya och avancerade metoder att analysera proteom. De aktuella teknikerna utgör kraftfulla verktyg för grundforskning och diagnostik. Kursen har också som syfte att understödja uppbyggnaden av ett lokalt nätverk mellan forskare och de proteomikfaciliteterna vid SciLifeLab-Uppsala. Både affinitetesbaserade och icke-affinitetsbaserade metoder för proteindetektion kommer att omfattas. Masspektrometri kommer att användas för storskalig, förutsättningslös proteinkaraktärisering; olika varianter av proximitetsligeringsteknologin (PLA) kommer att användas för känslig detektion av proteiner och deras interaktioner och modifieringar i vätskefas och in situ; och deltagarna kommer även att lära sig att utnyttja olika histopatologiska metoder inklusive tissue microarray produktion, immunohistokemi och bildanalys.

Innehåll

De teoretiska momenten kommer att omfatta föreläsningar, seminarier och diskussioner och dessa kommer att kombineras med praktiska moment inklusive introduktion till masspektrometri, fast-fas, multiplex- och in situ PLA samt immunohistokemi, tissue microarray produktion och bildanalys.

Examination

Närvaro vid alla schemalagda moment är nödvändig för godkänd kurs.

Litteratur

Reviewer- och orginalartiklar samt laboratoriekompendium

Lärare

Docent Masood Kamali-Moghaddam
Prof. Ulf Landegren
Dr. Radiosa Gallini
Dr. Alireza Azimi
Dr. Cecilia Lindskog Bergström
Dr. Per-Henrik Edqvist
Prof. Jonas Bergquist
Docent Sara Lind
Dr. Ganna Shevchenko
Alexander Falk
et al.

Kontakt

Masood Kamali-Moghaddam
Inst. för immunologi, genetik och patologi
Rudbecklaboratoriet

E-mail: masood.kamali@igp.uu.se
Tel: 018-471 4454 (kontor), 070-7454366 (mobile)

Visa alla kurser 2019 »