Databas för självständiga arbeten

Välkommen till databasen för självständiga arbeten (examensarbete och fördjupningsprojekt). Här kan du som student söka efter förslag på självständiga arbeten för grundutbildning inom medicin och farmaci vid Uppsala universitet. Hittar du ett arbete som är intressant, ta kontakt med arbetets kontaktperson för mer information.

Välj en eller flera av följande söktermer för att hitta självständiga arbeten.