E-formulär 

Hur fungerar e-formulären?

  • Logga in i e-formulären via den gemensamma webbinloggningen.
  • Om du inte blivit antagen ännu och ska skicka in en doktorandansökan behöver du få behörighet från den institution där du ska vara registrerad. Kontakta administratören för utbildning på forskarnivå vid din institution för att få hjälp.
  • Formuläret innehåller hjälprutor som förklarar hur fälten ska fyllas i.
  • Man kan när som helst spara det man fyllt i för att gå tillbaka och fortsätta vid ett senare tillfälle.
  • När den sökande/doktoranden klickar på Send går ansökan/anmälan vidare till din huvudhandledare.
  • När huvudhandledaren godkänt går ansökan/anmälan vidare till prefekten. Var noga med att fylla i rätt prefekt eller av prefekten utsedd person.
  • Om justeringar behöver göras i ansökan/anmälan efter att den sökande/doktoranden skickat iväg den, kan både huvudhandledare och prefekt returnera ansökan genom att klicka på Reject, då går ansökan/anmälan tillbaka till den sökande/doktoranden. Det är enbart den sökande/doktoranden som kan ändra i formuläret.

Ansökan till utbildning på forskarnivå

Licentiatanmälan

Disputationsanmälan

Blanketter

Ansökan

Verksamhetschef intyg

Uppföljning

Ändring i individuell studieplan

Rapport från årlig uppföljning

Genomfört halvtidsseminarium

Kurser

Rekvisition av medel för kurs

Licentiatseminarium

Riktlinjer för betygsnämnd vid licentiatseminarium

Betygsnämndsprotokoll licentiatseminarium

Disputation

Rapportkort för doktorand

Instruktioner betygsnämndens förhandsgranskning

Protokoll förhandsgranskning

Riktlinjer för ordförande, opponent och betygsnämnd

Betygsnämndsprotokoll disputation

Examensansökan

Examensblankett

Avbruten utbildning

Anmäla avbrott